TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții

1. Cine suntem

Platforma Okosh este deținută de către  Societatea Spherik Technologies SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Scorțarilor, nr. 11 bl. D11, sc. 3, et. 4, ap. 44, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1955/2010, având CUI RO 27725655, telefon0722368120 (* linie cu tarif normal), email: office@spherik.eu

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Spherik Technologies SRL, respectiv termenii „Okosh” sau „site” pentru a ne referi la Platforma Okosh.

2. Ce este Okosh

Okosh este o platformă creată pentru facilitarea accesului la servicii medicale de top, prin utilizarea tehnologiei. Okosh își propune să asigure accesul rapid al pacienților la medici specialiști cu înalte calificări profesionale care pot asigura, de la distanță, sfaturi medicale specializate sau o a doua opinie, după efectuarea de către pacient a unui control medical. Pentru evitarea oricărui dubiu, medicii specialiști activi pe platformă nu vor efectua consultații medicale prin intermediul platformei, nu vor stabili diagnostic, nu vor prescrie tratament, ci vor asigura doar o a doua opinie pe baza diagnosticului stabilit și a analizelor medicale deja efectuate.

Raportul medical se desfășoară exclusiv între medic și pacient. Okosh nu acționează în relația cu pacientul de pe poziția unui profesionist autorizat să practice medicina sau altă profesie licențiată, nu își asumă conținutul actului medical și nici respectarea normelor de conduită și a eticii profesionale de către medic, ci doar intermediază accesul pacientului la medicul ales în condițiile stabilite pe calea prezentului document.

Okosh, nu preia și nu își asumă vreun risc legat de declarațiile privind specialitățile și experiența medicală a medicului și/sau legat de activitățile profesionale desfășurate de către medic.

Fiecare medic înscris pe site este profesionist independent, exclusiv responsabil pentru serviciile furnizate pacientului. Societatea ori partenerii săi care promovează Okosh nu vor fi responsabili pentru sfaturile profesionale pe care le primiți de la medici prin intermediul site-ului. Pentru orice nemulțumire legată de actul medical de care ați beneficiat prin intermediul site-ului, vă rugăm să vă adresați direct medicului.

Pentru nemulțumirile legate de relația cu medicul cu care ați interacționat prin intermediul site-ului (timp de răspuns, limbaj folosit, promptitudine, etc.), vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: office@spherik.eu

Vom încerca soluționarea situației reclamate în cel mai scurt timp posibil.

Serviciile oferite de Okosh sunt exclusiv cele prezentate pe prima pagină a site-ului. Nu urmărim în niciun caz să substituim îngrijirea medicală primară. Vă rugăm nu încercați să utilizați serviciile noastre pentru acoperirea unor necesități medicale de urgență, pentru care trebuie să apelați Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau să vă deplasați la cea mai apropiată unitate spitalicească de urgență.

Serviciile oferite de Okosh nu sunt servicii medicale de urgență. Timpul de răspuns la aspectele pentru care doriți să consultați specialiștii listați pe site este estimat la 48 de ore de la data achitării serviciilor.

3. Reguli de bază pentru utilizarea platformei

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, trebuie să vă creați un cont personal pe site. În acest scop, vă rugăm să utilizați butonul „Login” de pe pagina principală a site-ului și să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării contului. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces. Țineți cont de faptul că, prin comunicarea parolei dumneavoastră de acces în cont în favoarea altor persoane, riscați să acordați acestora acces la informații legate de starea dumneavoastră de sănătate, iar Okosh nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de ingerințe. De asemenea, orice postare publică legată de starea sănătății dumneavoastră va fi pe propria răspundere.

Poate să își creeze un cont pe site orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data creării contului. Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi care să permită accesul la site.

Serviciile asigurate prin intermediul site-ului sunt disponibile pentru minori doar prin intermediul tutorelui sau reprezentantului său legal, care are obligația de a solicita direct serviciile pentru minor sau de a asista minorul la solicitarea de servicii prin intermediul site-ului.

Site-ul poate fi utilizat de către pacienți doar pentru vizionare, creare cont, accesare cont personal, accesare și servicii existente pe site, pentru evaluarea și pentru recomandarea serviciile noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă sau clienților și vizitatorilor.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a pacienților ori a medicilor.

Ne rezervăm dreptul de a ne stabili în mod liber relațiile de colaborare cu medicii specialiști înscriși pe site și nu ne asumăm faptul că lista medicilor specialiști înscriși pe platformă va rămâne constantă.

Avem dreptul de a utiliza în scopuri publicitare și nu numai a oricărui comentariu scris de vizitatorii sau membrii înregistrați pe site.

4. Cum poți accesa serviciile Okosh

Accesarea serviciilor prezentate pe site se face pe baza contului personal pe care vi-l creați pe site singuri, printr-un simplu click pe butonul „Login” de pe pagina principală a site-ului, urmat de parcurgerea completă a pașilor indicați pe site.

Aveți obligația de a furniza o adresă de e-mail validă. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din contul său prin utilizarea site-ului.

După crearea contului, puteți accesa oricând serviciile Okosh prin intermediul acestuia, cu respectarea prezenților Termeni și condiții.

O dată creat contul, pentru a putea accesa serviciile Okosh, parcurgeți următorii pași:

1. intrați în cont utilizând parola pe care o cunoașteți doar dumneavoastră

2. selectați din lista de Medici și Specializări de pe site, medicul cu care doriți să colaborați

3. achitați costul aferent serviciului pe care îl doriți de la medicul selectat

4. transmiteți informațiile care vă sunt solicitate de către medic pentru a fi posibilă furnizarea serviciului

5. puteți evalua serviciile obținute în condițiile prezentate pe site

Sunteți pe deplin responsabil pentru informațiile pe care le comunicați medicului, atât din punct de vedere al realității și veridicității acestora, cât și din punct de vedere al complexității, acurateții și relevanței acestora pentru prestarea serviciului solicitat.

5. Cum plătiți

Prețul pentru fiecare serviciu solicitat prin intermediul site-ului vă va fi afișat după selectarea serviciului și a medicului cu care doriți să colaborați.

Prestarea serviciului este condiționată de realizarea plății în avans, conform instrucțiunilor de plată care vi se vor afișa automat. În cazul în care nu se efectuează plata (integral sau parțial) nu veți avea acces la serviciile selectate pe site-ul nostru.

Prețurile afișate pe site, la fiecare serviciu în parte, includ TVA, conform legislației în vigoare.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități:

……………………………………………………………………………………

urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

6. Dreptul de retragere

Potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

7. Răspundere și Limitări

Utilizatorul site-ului (vizitator, pacient sau medic) este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavostră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

De asemenea, nu putem fi ținuți responsabili pentru relația pe care o stabiliți cu medicii specialiști prin intermediul site-ului, pentru conținutul actului medical ori pentru respectarea normelor de conduită și a eticii profesionale de către medic.

8. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru (dacă este cazul), accesarea unui serviciu, timpul în care ați primit răspuns la solicitări după achitarea costurilor aferente, aspecte legate de plată ori alte astfel de aspecte administrative ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0722368120 fie prin email la adresa office@spherik.eu

Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 30 de zile.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.

9. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Niciun utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului Okosh, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

11. Publicitatea

Cu ocazia creării contului personal aveți posibilitatea de a vă manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Societății într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Societății cu referire la informațiile conținute de acesta.

Vă puteți retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0722368120 sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

12. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între Societate și utilizatorii site-ului în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site, urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

13. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Spherik Technologies SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

Spherik Technologies SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde și nu se vă puteți apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau deerulării cursurilor pe site.

Spherik Technologies SRL își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori npostare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, contul oricărui utilizator care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.